Det hvide felt

Det hvide felt: Hengivelse, helhed & essens

Det hvide felt - bevidsthed

Det hvide felt handler  om hengivelse, helhed og essens


Elementerne er overflod, ynde, overgivelse, ydmyghed, undren, frigørelse og transformation.


”Jeg er hel, jeg er forenet”

”Jeg er her i lyksalighed.”

Krishnamurti

her