Ane Azalea

Ane Azalea

Hvem er jeg - privat

Jeg er mor til to voksne sønner og har et netværk af gode mennesker omkring mig. Jeg sætter pris på det stilfærdige og meditative liv. Jeg nyder at opholde mig i naturen, herunder at svømme og bade.


Jeg finder det meningsfuldt at formidle træning i mindfulness og medfølelse. Jeg hjælper desuden gerne andre gennem terapeutiske processer, med at mindske lidelsen i deres liv. 

Hvem er jeg - spirituelt

Jeg har i mange år haft  en meditativ praksis og været optaget af bevidsthedens muligheder. Jeg
deltog tidligt i mit liv i kurser bla. på Vækstcenteret. Jeg har siden 2003 været tilknyttet Tigerens Rede, hvor stedets spirituelle lærer og leder Anne Sophie Jørgensen kærligt, bevidst og kompromisløst har vejledt mig.


Jeg bor meget tæt på Tigerens Rede og har det enorme priviligieum at kunne praktisere her dagligt.

Hvem er jeg - professionelt

Jeg blev uddannet læge i 1994. Kommunikation har altid interesseret mig og jeg valgte tidligt psykiatrien som mit speciale. Jeg blev speciallæge i psykiatri i 2003.


Jeg har efterfølgende arbejdet mange steder i psykiatrien. Fra 2014 til 2018 som ledende overlæge i Regionspsykiatrien i Horsens, hvilket var en spændende og udviklende udfordring. Det seneste år har jeg været et par gange i Grønland og ellers varetaget opgaverne i min private klinik, samt undervist i mindfulness og medfølelse. Her bruger jeg eget materiale, der også kan fås som selvstudier eller til brug for professionelle til undervisning i 8 ugers gruppeforløb.


Jeg har en psykodynamisk uddannelse, samt er mindfulnessinstruktør og habil i medfølelsesfokuseret terapi.


Jeg har skrevet 7 børnebøger Jeg har lige nu fået skabt tid til igen at fordybe mig i en skriveproces, herunder at skrive en roman. Ja det er godt at drømme!