Mindfulness - meditationer

Meditationer

Teori

At være mindfuld er at være til stede i nuet. Mindfulness er at gå på opdagelse med nysgerrighed, åbenhed, interesse og venlighed i f.eks. sansninger eller tanker. Nærværet er ikke vurderende og kræver ingen tænkning. Ofte vurderer vi ”mindre end”, ”pæn”, ”grim”, ”sort”, ”strålende” osv. Når du opdager, at din opmærksomhed er vandret fra meditationen og ud i tankestrømme eller andet, trænes igen og igen at bringe opmærksomheden tilbage til fokus for øvelsenøvelsen. Du øver på den måde igen og igen at lægge mærke til, hvor din opmærksomhed er. Du opdager, undersøger og bliver fortrolig med hvordan tanker og følelser giver kropslige reaktioner. Derved lærer du at lytte til kroppen, og du kan bruge den som vejleder for, hvordan du har det og hvilke behov der er. Du træner at acceptere det, der sker uden at ville have det anderledes. Vær til stede uden at stræbe efter at opnå noget bestemt!

Meditationer

Du kan træne mindfulness ved hjælp arbejdsbog og dobbelt CD med  guidede meditationer.

Se shop